សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
ពិធីប្រគល់គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកកោះធំ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
« ទោះបីយើងជំពាក់ព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់យើងនូវបំណុលដ៏អស់កល្បដែលមិនអាចសងវិញបាន ក៏ដោយ តែអ្វីដែលទ្រង់សុំពីយើងនោះគឺ ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះ រក្សាបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ និងបង្កើតនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ » ។
នឹងក្លាយជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងគេបង្អស់របស់សាសនាចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ីនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវបានរៀបចំជាថ្មីដោយមាន អែលឌើរ ដេវីត ភី ហូម៊ើរ ជាប្រធានតំបន់ថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ។
« យើងអាចយកឈ្នះសង្រ្គាមនេះបាន ប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងធ្វើតាមអនុសាសន៍ដ៏ឈ្លាសវៃ និងចេះគិតគូររបស់គ្រូពេទ្យជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនោះ »
« នៅពេលយើងធ្វើត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានសកម្មភាពនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការបម្រើ នោះព្រះនឹងប្រទានពរជ័យដល់យើង ។ ការអនុវត្តសេចក្ដីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលមានសកម្មភាព ។ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតដ៏មានអំណរមួយ » ។
« ការប្រារព្ធសម័យប្រជុំនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្រៀនប្រធានបទដំណឹងល្អច្រើនថែមទៀត ហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំទូទៅជាច្រើនថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរ »