សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  ប្រធាន ណិលសុន បានឈោងទៅជួយដោយសុំផ្ដល់ជំនួយ
  ការអញ្ជើញក្នុងឆ្នាំ ២០២០ របស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូន ដោយ ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន
  មានរតនៈសម្បត្តិនៃសេចក្តីពិតដ៏មានតម្លៃ ដែលនឹងដឹកនាំអស់អ្នកដែលអានដោយស្មោះត្រង់ឆ្ពោះទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង ។
  លោកបានរូបភាពរបស់វិចិត្រករមួយអំពីអ្វីដែលនឹងក្លាយទៅជាទីតាំងថ្វាយបង្គំដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយរបស់សាសនាចក្រ—គឺព្រះវិហារបរិសុទ្ធភ្នំពេញ ។
  រដូវ​បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់នេះ ចូរ​យើង​ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ពិសេសមួ​យ​ដើម្បី#បំភ្លឺ​ពិភពលោក​ម្ដងម្នាក់ៗ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចជា​ព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ ។ Vào mùa Giáng Sinh này, hãy tìm kiếm những cách thức đặc biệt để #ThắpSángThếGian từng người một mỗi ngày, giống như Đấng Ky Tô đã làm.
  ការងារបម្រើរបស់យើងគឺត្រូវជួយមនុស្សដទៃឲ្យមានឱកាសទទួលអារម្មណ៍ពីការបំផុសគំនិតមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដូច្នេះវាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ខ្លួនឯង និងដើរតាមផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា ។
  អែលឌើរ និងស៊ីស្ទើរ គ្រីស្តូហ្វឺសុន ធ្វើដំណើរជាមួយព្យាការីទៅកាន់ប្រទេសចំនួនបួន
  ការងារ​បម្រើ​ទូទាំង​ពិភពលោក​របស់​ប្រធាន ណិលសុន នៅកម្ពុជា