សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

« កាលយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្យាការីរបស់យើងដើម្បីពិចារណាពីអត្ថន័យថ្មីនេះ និងស្វែងរកវិធីដើម្បីអនុវត្តនិយមន័យថ្មីនេះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង នោះយើងនឹងរកឃើញកម្រិតថ្មីនៃសុភមង្គល និងសេចក្ដីសុខសាន្ដនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ។ សូមពិចារណាជាមួយខ្ញុំនូវវិធីបីយ៉ាងដើម្បី « ទុកឲ្យព្រះឈ្នះ » នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង » ។
រ័សុល អិម ណិលសុន ដែលជាព្យាការី និងប្រធានសាសនាចក្រ បានផ្តល់ការអធិស្ឋានដឹងគុណជាសាកលមួយ និងផ្ដល់សារលិខិតនៃក្ដីសង្ឃឹម ការព្យាបាល និងការរួបរួមសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមការប្រឈមទាំងឡាយទាក់ទងនឹងជំងឺ កូវីដ-១៩ ចលាចលក្នុងសង្គមស៊ីវិល និងកំហឹងខាងនយោបាយ ។
អំឡុងពេលមានសេចក្តីត្រូវការជាសាកលខ្លាំង សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ នារដូវបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់នេះ លើកទឹកចិត្តមនុស្សនាំពន្លឺមកកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការបម្រើដ៏សាមញ្ញ និងមានអត្ថន័យ ។
នៅអំឡុងសន្និសីទនេះ សារលិខិតចំនួន ៣៤ ត្រូវបានចែកចាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ និងអ្នកដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ។
ប្រធាន ណិលសុន « ព្រះពុំបានសព្វព្រះទ័យពូជសាសន៍មួយ ជាងពូជសាសន៍មួយទៀតនោះទេ » ។
« យើងគឺជាសាក្សីសម័យទំនើបនៃការបំពេញដ៏មានឥទ្ធិពលពីការរៀបចំដ៏ព្យាកររបស់ព្រះអំពីប្រជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់ដោយអស់អ្នកទាំងឡាយដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅថាជា ព្យាការី អ្នកមើលឆុត និងអ្នកបើកសម្ដែងវិរណៈ ។ »
ប្រព័ន្ធថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសាសនាចក្របញ្ជូនឈ្មោះបុគ្គលដែលមានតម្រូវការដោយផ្ទាល់ទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ដែលឈ្មោះទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការអធិស្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿ
ទស្សនាវដ្តីចំនួនបីនឹងបម្រើសមាជិកសាសនាចក្រទូទាំងពិភពលោកទាំងទម្រង់បោះពុម្ពជាសៀវភៅ និងជាឌីជីថល ចំណងជើង ទស្សនាវដ្តី « Ensign » នឹងឈប់ប្រើទៀតហើយ ទស្សនាវដ្តីសម្រាប់យុវជននឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀត