ទាញយកព្រះគម្ពីរមរមន​​

ទាញយកព្រះគម្ពីរមរមន​​

ដើម្បីទទួលបានព្រះគម្ពីរមរមន​​  គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា និង​ មុក្តាដ៏មានតម្លៃមហិមា

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកព្រះគម្ពីរ ដាក់ក្នុងទូរសព្ទ័ រឺ ( Ipad ) របស់អ្នក ជាប្រភេទ ( PDF )

បើអ្នកមានសំនួរអាចទាក់ទនង់មកកាន់លេខទូរសព្ទ័៖ 078​ 984 552

313481_621637467862604_113684199_n.jpg
542745_621637477862603_1924385013_n.jpg
578023_621637464529271_1817959573_n.jpg