ប្លង់ទីតាំង
រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ ២B, ផ្លូវលេខ ២២២, សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ,
ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
(+855) 28 214 081
វូដ & សាខាក្នុងស្តេកភ្នំពេញខាងត្បូង


 អគារលេខ 267 ផ្លូវលេខ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ 017 457 887
វូដ & សាខាក្នុងស្តេកភ្នំពេញខាងជើង


24371 ផ្លូវ 598 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ 017 696 962
សាខាក្នុងមណ្ឌលខាងកើត 


ផ្ទះលេខ 267 ផ្លូវ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ 012 737 516
សាខាក្នុងមណ្ឌលកណ្តាល
លេខទូរស័ព្ទ 097 766 8261
សាខាក្នុងមណ្ឌលកំពង់ចាម


ផ្ទះលេខ L130243 ផ្លូវជាតិលេខ 7 ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ 077 523 960
សាខាក្នុង  មណ្ឌលបាត់ដំបង


Lot b011705 ភូមិរោងចក្រទី 4  សង្កាត់រតនៈ ទីក្រុងបាត់ដំបង កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ 017 549 449
ថ្ងៃធ្វើការ ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ - ម៉ោងធ្វើការ 7:30 ព្រឹក – 12:00 ថ្ងៃត្រង់ - ម៉ោងធ្វើការ 1:00 ថ្ងៃត្រង់ – 5:30 ល្ងាច
រាជធានីភ្នំពេញ
(855) 23 99 00 22
ផ្ទះលេខ ៣១, ផ្លូវលេខ ២២៨, សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ
ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
(855) 23 99 00 33 / 44​
ប្លង់ផែនទី
រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ 267 ផ្លូវ​ 63 (ត្រសក់ផ្អែម) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន 
កម្ពុជា


រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ 267 ផ្លូវ​ 63 (ត្រសក់ផ្អែម) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន 
កម្ពុជា
078 589 728 / 015 546 080

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីស្វែងរកសាលាថ្វាយបង្គំម