សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ការហៅ​បម្រើ​របស់​អ្នក !

អ្នកដឹកនាំ​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ​ប្រចាំ​វួដ

គោលបំណង​របស់​អ្នក

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកកាន់​បព្វជិតភាព​មិលគីស្សាដែក​ម្នាក់ អ្នក​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​សម្រប​សម្រួល​កិច្ច​ខិតខំ​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ​ប្រចាំ​វួដ ។ គោលបំណង​ដ៏​ចម្បង​របស់​អ្នក​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​សមាជិក​ឲ្យ​អញ្ជើញ​ពរជ័យ​នានា​នៃ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​នៃ​កិច្ចការ​ពង្ស​ប្រវត្តិ​មក​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកគេ ហើយ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពួកគេ​ឲ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់​តាម​ដែល​កាលៈទេសៈ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ—សម្រាប់​ខ្លួន​គេ ក៏​ដូចជា​សម្រាប់​បុព្វការីជន​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ ។

ការបម្រើ​ដ៏​លះបង់​របស់​អ្នក​នឹង​ផ្ដល់​ពរជ័យ​ដល់​បុត្រា​បុត្រី​របស់​ព្រះវរបិតាសួគ៌​ដែល​នៅ​ទាំង​សង្ខាង​នៃ​វាំងនន ។ ដូច​ប្រធាន​ណិលសុន​បាន​ថ្លែង​ថា បងប្អូន​អាច​មាន​ចំណែក​ដ៏​ធំ​នៅក្នុង​កិច្ចការ​ដ៏​ធំ ដ៏​មហិមា ដ៏​មហស្ចារ្យ ! ( « ក្តីសង្ឃឹម​នៃអ៊ីស្រាអែល » ការប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន​ទូទាំង​ពិភពលោក​សម្រាប់​យុវវ័យ ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ) ។

រ័សុល អិម ណិលសុន

« ព្រះអម្ចាស់​កំពុង​ពន្លឿន​កិច្ចការ​របស់​ទ្រង់​ដើម្បី​ប្រមូល​ផ្ដុំ​វង្សអ៊ីស្រាអែល ។ ការប្រមូល​ផ្ដុំ​នោះ​គឺ​ជា​កិច្ចការ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៅលើ​ផែនដី​សព្វថ្ងៃនេះ ។ គ្មានអ្វី​អាច​ប្រៀបធៀប​នឹង​ទំហំធំសម្បើម គ្មាន​អ្វី​អាច​ប្រៀបធៀប​នឹងសារៈសំខាន់ និង​គ្មាន​អ្វី​អាច​ប្រៀបធៀប​នឹងឫទ្ធិ​នៃ​កិច្ចការ​នេះ​នោះ​ទេ ។ ហើយ​បើ​បងប្អូន​ជ្រើសរើស​ដូច្នេះ បើ​បងប្អូន​ចង់​ធ្វើ​ដូច្នេះ នោះ​បងប្អូន​អាច​ធ្វើ​ជា​ចំណែក​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​កិច្ចការ​នេះ » ។

រ័សុល អិម ណិលសុន ក្តីសង្ឃឹម​នៃ​ពួកអ៊ីស្រាអែល ការប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន​ទូទាំង​ពិភពលោក​សម្រាប់​យុវវ័យ ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

របៀប​ដែល​សេចក្ដី​ណែនាំ​នេះ​នឹង​ជួយ​អ្នក

ប៉ុន្មាន​ទំព័រ​នៅខាងក្រោម​នេះ​នឹង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ដូច​តទៅ​នេះ​ដល់​អ្នក ៖

សេចក្ដី​ផ្ដើម​នៃ ពរជ័យ និង​គោលលទ្ធិ​ទាំងឡាយ​នៃ​កិច្ចការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​កិច្ចការ​ពង្សប្រវត្តិ ។

គំនិត​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ ផែនការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ​ប្រចាំ​វួដ ។​

គោលការណ៍​សម្រាប់​ការដឹកនាំ កិច្ចការ​របស់​អ្នកប្រឹក្សា​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ ។

ការពន្យល់​មួយ​អំពី ការរៀបចំ​កិច្ចការ ដោយ​ពិពណ៌នា​ពី​តួនាទី និង​ការទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​អ្នក ។

សេចក្ដី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការដឹកនាំ​ការប្រជុំ​សម្រប​សម្រួល​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ​ប្រចាំ​វួដ ។